Biologiskt nedbrytbara påsar

En av uppfinningarna som kommer att hjälpa till att minska miljöförstöringen är biologiskt nedbrytbara påsar. Ja– nu blr plastpåsar miljövänligare och det är fullt möjligt att de forlorar sin betydelse som den oftast nämnda världsmiljöförstöraren.

Det finns två sortersbiologiskt nedbrytbara påsar som de modernaste påstillverkarna erbjuder.

 1. De första – Biologiskt nedbrytbara påsarna som bryts ned fullständigt i naturen, då de består till 100% av naturliga rråvaror, sådana som majs. korn- eller potatisstärkelse. När sådana här påsar hamnar bland avfall eller i marken, medverkar närvaron av mikroorganismer vid en bestämd temperatur och fuktighet till en fullständig biologisk nedbrytning under 4-6 veckors tid.
 2. Den andra sorten är mer lik de klassiska plast- eller polyetylenpåsarna.Dessa påsar tillverkas av polymerer, sådana som PE (polyetylen), PP (polypropylen) och PS (polystyrol), och skiljersig genom det att de tillsättes en särskild biologisk tillsats som hjälper påsarna att brytas ned- den kallas för OXI tillsats. Det måste dock tilläggas att dessa påsar inte är fullständigt nedbrytbara, eftersom den använda tillsatsen gör plaststrukturen instabil och låter dem brytas ned snabbare – beroende på mängden OXI tillsats, från ett halvår till 2 år. De här påsarna bryts ned mekaniskt, under syrepåverkan, till mycket små bitar som dammkorn, men de förvandlas inte till organiska ämnen.

biobags_infographics_sprintlab-se

Innan man informerar konsumenten om, att affärskundernablir erbjudnabiologiskt nedbrytbara påsar, rekomenderar man att anteckna hållbarhetstiden eller tiden, då nedbrytningsprocessen börjar. Vid upprepad användning försämras annars påsens hållbarhet påtagligt efter ett par månader. Det händer t.o.m. att påsar förvaras alldeles för länge i affärens lagerlokal, då nedbrytningsprocessen av den biologiska plasten redan påbörjats, följaktligen rekomenderas inte längre lagringstid.

Genom att välja den miljövänliga förpackningen, visar handelsmännen omsorg om den omgivande miljön och får därmed även andra att fundera över denna viktiga fråga. Dessutom kommer vanliga plastpåsar att förbjudas med tiden eller så begränsas deras utbredning på handelsplatserna, vilket ju redan nu sker i flera europeiska länder. De senaste åren har Europa Parlamentet godtagit allt strängare beslut angående förbrukningen av plastpåsar.Det är mycket möjligt, att biologiskt nedbrytbara påsar snartblir ett mycket bra alternativ, till att helt utesluta plastpåsar och därmed märkbart minska avfallsmängden.

Enligt specialisters forskningar utgör plastförpackningar kring 1/3 av allt avfall. En stor del utgörs avplastpåsar- eller i folkmun kalladepolyetylenpåsar*. Vid en folkundersökning har man kommit fram till att 9 av 10 plastpåsar används en gång och efter användandet hamnar de bland avfallet, men dess nedbrytning i naturen varar till och med i hundratals år.

Dagens teknologi utvecklas oavbrutet, och vetenskapsmännen upptäcker jämt nya sätt att göra världen bättre. Solbatterier, elbilar, miljövänliga tvättmedel – de är bara några av den gröna vågens attribut, som säkert kommer att hjälpa oss att rädda planeten från föroreningar.

SprintLab inbjuder er att ta ansvar, och redan nu välja biologiskt nedbrytbara påsar! Ett sådant val är egentligen enkelt och bidrar till en betydelsefull investering iunderhållet av ett rent och hälsosamt ekosystem.

Fråga oss allt om biologiskt nedbrytbara påsar, e-post: sprintlab@sprintlab.eu

16 olika idéer för väggkalendrar och bordskalendrar

Exklusiva personliga företagskalendrar i icke-standardiserad form.

Beskrivningen omfattar 16 kalenderidéer från tryck och design firma SprintLab. Vi erbjuder kalendertillverkning från idéutveckling till färdig kalender.Våra kunder är både lokalföretag och internationella bolag i Skandinavien och Europa. Våra starka sidor är snabbt beställningsgenomförande och hög kvalitetsstandard.

Sprintlab_Kalendari_1Kompakt väggkalender
Grunddesign anpassad till produktdesign
Den aktuella månaden i större storlek, föregående och nästa månad i mindre storlek
Spiralbunden kalender med 2 spiraler
Ihopvikbar, placeras i plastkuvert

Sprintlab_Kalendari_2Väggkalender bestående av 2 eller 4 delar
Grunddesign anpassad till produktdesign, reklamytor – längst upp och längst ner på kalendern
Översta delen av kalendern har icke-standardform
Samtidigt syns 3 månader
Spiralbindning- en spiral, men kan tillverkas även med 3 spiraler så att man kan vika ihop kalendern i 3 delar
Ihopvikbar, placeras i plastkuvert

Sprintlab_Kalendari_3Väggkalender på 2mm tjockt grundblad av kartong
Kalendern sätts upp på väggen med hjälp av exklusiv jutetråd , vilket passar bra ihop med kalenderdesign.
Det finns plats för reklam på varje månadsblad, sammanlagt 12 reklamytor + reklamyta längst upp och längst ner på kalendern

Sprintlab_Kalendari_4Väggkalender på 2mm tjockt grundblad av kartong med kvarnsiluett
Grunddesign anpassad till produktdesign
Den aktuella månaden i större storlek, föregående och nästa månad i mindre storlek
Spiralbindning, 1 spiral
Ihopvikbar, placeras i plastkuvert eller kartongkuvert

Sprintlab_Kalendari_5Väggkalender bestående av 2 delar
Grunddesign anpassad till produktdesign, reklamytor – kalenderns översta del och grundblad
Översta delen av kalendern har icke-standardform
Samtidigt syns 3 månader
Spiralbindning, 1 spiral
Ihopvikbar i 2 delar, placeras i plastkuvert eller kartongkuvert

Sprintlab_Kalendari_6
Väggkalender bestående av 2 delar
Grunddesign anpassad till huvudprodukten, reklamytor – kalenderns översta del och grundblad
Kalenderns översta del och grundblad har icke-standardform
Samtidigt syns 3 månader
Spiralbindning, 1 spiral
Ihopvikbar i 2 delar och placeras i plastkuvert

Sprintlab_Kalendari_7

Väggkalender bestående av 2 delar, för sportälskare
Grunddesign anpassad till produkten, reklammöjligheter på hela kalenderns grundblad
Samtidigt syns 3 månader
Icke spiralbunden, kalenderns block fastlimmad vid grundbladet
Kalendern har speciell plats för anteckningar med penna
Kalendern erbjuds tillsammans med penna för planering av sportaktiviteter i kalendern

Sprintlab_Kalendari_8

Väggkalender med tydlig produktreklam på 2 mm tjockt grundblad av kartong eller plast
Grunddesign skapad särskilt för produktdesign
Den aktuella månaden särskilt stor, föregående och nästa månad i mindre storlek
Icke spiralbunden, kalender med limbindning

Sprintlab_Kalendari_9

Kalender, vars månadsblad kan användas som gratulationskort, bladen kan enkelt rivas av och perforerade kalenderdelen separeras lätt.
Mångsidigt användbar kalender som kan fungera både som bordskalender och väggkalender.
Kalendern kan erbjudas tillsammans med frimärken och kuvert så att sändningsprocessen för användaren blir lättare.
Vi kan använda vårt eller ert fotomaterial för att skapa design.

Sprintlab_Kalendari_10

Lilla väggkalendern för köket med speciell fastsättning – på metallunderlag med hjälp av magnetiskt skikt. Kalendern kan även hängas upp på en spik eller ett häftstift. Bladen rivs av lätt, olika grundblad i icke-standardiserad form är möjliga.

Sprintlab_Kalendari_11

Bordskalender vars blad består av 2 delar – plats för 12 produktreklam.

Sprintlab_Kalendari_12

Horizontal bordskalender i icke-standardiserad form, plats för 12 produktreklam. Varje kalenderblad har icke-standardiserad och uppmärksamhetväckande form.

Sprintlab_Kalendari_13

Vertikal bordskalender i icke-standardiserad form, plats för 12 produktreklam. Varje kalenderblad har icke-standardiserad och uppmärksamhetväckande form.

Sprintlab_Kalendari_14

Månadskalender och veckokalender där varje blad är avsett för enskild produktreklam. Det finns plats för 36! produktreklam.

Sprintlab_Kalendari_15

Vertikal bordskalender – ekonomiserie, bladen är utan spiral. 1 reklamplats.

Sprintlab_Kalendari_16

Bordskalender – planerare med notislappar
Reklamplats på två bakgrundar, på varje månadsblad och notislapparna.

De mest populära kalendersorter

Hittills har det varit 2 kalendersorter som är mest populära – väggkalendrar och bordskalendrar. Även planerare eller dagböcker tycks vara populära, däremot fickkalendrar är mindre omtyckta. Man måste erkänna att antalet tryckta kalendrar har minskat på grund av digitala dagböcker som har fått plats i våra liv. Trots att digitala dagböcker är bekväma och fungerar bra som planeringsredskap, kan de dock inte ersätta en riktig pappers tidsplanerare i smakfull design, som fungerar både som stilelement och praktisk hjälpmedel i våra liv.

7 huvudparametrar som påverkar priset på en tryckt kalender

Storlek – exempelvis storlek på väggkalendrar börjar med A4 och fortsätter till B1 format.

Papperstyper – den populäraste papperstypen för kalendertillverkning är bestruket papper och offsetpapper, ofta används även ensidig kartong och bokkartong för mer exklusiva modeller.

Standardiserad eller icke-standardiserad form – kalendrar i icke-standardiserad form kräver förstås mer material och arbetskraft, därför är de dyrare än kalendrar i standardiserad form. Kalendrar i icke-standardiserad form tillverkas dessutom oftast i större antal, minst över 500 kopior.

Antal blad – för 12 månaders kalendrar använder man oftast 12 ensidigt tryckta blad eller 6 dubbelsidigt tryckta blad, det finns även exemplar med 3 månader på en blad.

Antal kopior – antal kopior för företagskalendrar är från 100 stycken till flera tusen. Om budget är tajt och antal kopior litet, ska man välja kalendrar i standardiserad form. Om antal kopior är över 500, kan även icke-standardiserade kalendrar ha trevliga priser.

Färg – Kalendrar, där man använder kombinerat grundblad och kalenderblad, på vars bakgrund återspeglas produkt- eller företagsreklam i fullfärgat tryck, har vanligen begränsat färgantal, men kalenderbladen har oftast två färger, där den vanligaste kombinationen är veckodagar markerade med svart eller grå färg och helgdagar men röd färg.

Kalenderbindning – för kalenderbindning används metall- eller plastspiralbindning och limbindning. Det finns dessutom bindning med häftklamrar, nitar och även exklusiv bindning med skruvar.

Kalenderlayout – oftast behövs det mycket arbete för att skapa en kalenderlayout, eftersom alla helgdagar, som inte alltid infaller samma datum, månadsfaser och namnsdagar ska vara markerade – allt detta måste vara noggrant inarbetat i layouten. Layoutens korrekthet ska absolut kontrolleras av redigeraren. Företag, som sysslar med kalendertillverkning, har oftast en färdig kalenderlayout och kunden behöver inte betala för dess utformning.

Icke-stadardiserade kalendrar – det är kalendrar som skiljer sig från standardkalendrar med extra element, till exempel lack, utskärning, relieftryck, folietryck, flocktryck . Icke-standardiserade kalendrar har oftast annorlunda form. Material för icke-standardiserade kalendrar är limmad kartong, plast, trä, samt papper med olika textur och design.

Ekonomi- eller lågbudgetkalendrar. Ekonomikalendrar kallas de kalendrar vars konstruktion består av enkel bindning, för spiralbindning och annan typ av bindning kräver handarbete och på det sättet behöver man mer resurser i denna etapp. Ekonomi- eller lågbudgetkalendrar blir billigare om de har standardform med effektivt planerad utformning på tryckbladen, så att man använder mindre papper för tryckning. Antal tryckfärger är inte avgörande om man önskar låga kalenderpriser.

Mest gynnsamma antal kopior för företagskalendrar – antal kalenderkopior minst över 200 anses vara det optimala. Om antal kopior ökar, minskar självkart priset, men eftersom efterbehandling kräver handarbete blir inte prisminskning lika markant vid stort antal kopior , till exempel över 3000 som mellan 500 och 1000 kopior.

Kalenderförpackning – den vanligaste kalenderförpackningen är plastkuvert, exklusiva kalendrar förpackas i speciellt gjorda kartongkuvert. Man kan göra också kalendrar som är ihopvikbara och kan placeras i A4 eller A3 standard kuvert och skickas per post.

Kalenderdesign – design för företagskalendrar skapas vanligen av en professionell formgivare, dessutom är det viktigt att texterna och de markerade datumen kontrolleras av redigeraren. För att skapa design använder man visuellt material som kunden har lämnat in eller man köper bilder på bildbanken. Varumärkesreklam eller enskilda produktreklam placeras på kalenderns grundblad dvs huvudplats, så att de syns oavsett vilken månad man bläddrar fram. Däremot på varje månadsblad i kalendern placerar man produktreklam. Ibland väljer kunden en neutral självreklam på varje månadsblad i kalendern med neutral designelement eller foto med återhållsam varumärkesreklam.

Om oss: Vi är ett professionellt team med rik erfarenhet i kalendertillverkning till att börja med idé, konstruktion, varuprovtillverkning och produktion. Vår trumf är snabbhet och kvalitet som garanteras med tillverkningsstandarder. Ring eller mejla efterfrågan till våra manager till sprintlab@sprintlab.eu

Tryck & design – utskriftsbyrå

Under den grafiska industrins utveckling kunde man iaktta en helt naturlig tendens, där varje typografi specialiserade sig på en viss typ av arbete. Följaktligen fanns det, i samband med en stor mängd och olika variationer av tryckeriarbeten, ett behov av information om tillverkningsmöjligheter i olika tryckerier. Man kan jämföra denna situation i den typografiska industrin med försäkringsbranschen där vi har begreppet ”försäkringsmäklare” – ett företag som har fullständig information om försäkringsmarknaden.  I tryckeribranschen kallas ett sådant företag för utskriftsbyrå.

image007

Jämfört med ett tryckeri, ger utskriftsbyrån ett större spektrum av tjänster och som en tilläggstjänst erbjuder den också designutveckling och tillverkning och produktionskontroll av en prov-prototyp.

För tillfället, finns det i Lettland många olika företag vars huvudsakliga verksamhet är tryckeritjänster. Mestadels ägnar sig tryckeritjänstemäklare åt export och därmed lämnar de vår egen hemmamarknad till lokala och små företag. Det är anmärkningsvärt att detta är en av de sällsynta helt privata sektorerna i landet som fungerar utan statlig inblandning.

Lettlands finns också nämnt i tryckeribranschens historia. Redan under 1800-talet fanns här flera stora tryckerier. Den snabba utvecklingen av tryckeribranschen började efter 1990, när europeiska investeringar började strömma till Lettland, och i huvudsak arbetar man här med samma utrustning som i västeuropeiska länder. Dessutom började utskriftsbyråer ta form här från 1990.

Man kan sammanfatta förhållandet i Lettlands tryckeribransch på följande sätt:

 • Kvalificerad personal som arbetar med japansk och tysk produkttryckutrustning av hög kvalitet.
 • relativt låga manuella arbetskraftskostnader i jämförelse med andra europeiska länder;
 • Avancerad teknik, Heidelberg, Ryobi och råmaterial som är lämpliga för europeisk standard.
 • växande export till Skandinaviska och Västeuropeiska länder
 • Produktionsövervakning som följer europeisk standard

image009

Utskriftsbyrån erbjuder en komplett tillverkningsprocess från layouten till utskriften. Det är en fantastisk möjlighet att arbeta med specialister som kommer att genomföra beställningsutredningar, produktion, och kommer att ta ansvar för hela processen från A till Ö.

En viktig bonus med utskriftsbyrå är, att genom att sköta mellanhandsfunktionen, lägger den också stor vikt på service, och därför arbetar där specialister med goda språkkunskaper och en hög motivation att förstå kunden.

Spara tid och välj en komplett utskriftsjänst, kontakta oss: sprintlab@sprintlab.eu

TILLVERKNING AV REKLAMSTÄLL

Tillverkningen av reklamställ är en kreativ process, detta reklamverktyg öppnar upp för relativt omfattande designmöjligheter. Reklamstället möjliggör olika experiment därför att det är ett av de kortsiktiga reklamverktygen.

image005

Vid tillverkningen av reklamställ är det viktigt för oss att behandla varje kund individuellt. På er begäran kommer vi att tillverka de bästa reklamställen av lämpligt material.

Tillverkningsprocess:

 • Design
 • Konstruktion
 • Provproduktion av ett reklamställ
 • Produktion

I designfasen är idén som kunden vill förverkliga viktig. För att citera S. Jobs: ”Det är mycket svårt att skapa produkter i fokusgrupper. Ofta vet människor inte vad de vill tills du visar det för dem”, därför väljer vi ut de mest lämpliga lösningarna enligt kundernas behov.

Konstuktionen är en process under vilken man söker efter det bästa sättet att tillverka ett ställ så att produkten rymms bekvämt och i tillräcklig mängd.

Det är underförstått att innan man tillverkar en stor mängd reklamställ, gör man först en provexemplar för att förvissa sig om det uppfyller kundens krav. Detta steg är som en kvalitetskontroll som är en av våra grundvärderingar.

Produktionen är det sista steget som omfattar tryckning, stansning, skärning, limning och montering av den färdiga produkten.

Beroende på produktionsvolymen, kan produktionen bli genomförd i olika former:

 • Små tillverkningsserier utförs i digitaltryck och screentryck
 • Stora tillverkningsserier utförs i offsettryck och screentryck

Det finns också följande utskriftsalternativ för reklamställ

 • Direkttryck
 • Foliering, den önskade bilden eller informationen blir skriven på självhäftande film eller bestruket papper som sedan fästs på kartong.

Varför man kan anförtro tillverkning av reklamställ till oss:

 • Obegränsade möjligheter av design, tjocklek och form
 • Möjlighet att tillverka ett provexemplar
 • Möjlighet att göra en expressbeställning
 • Kvalitetskontroll
 • Vi erbjuder tillverkning av olika material
 • Materialen är livsmedelvänliga och kommer från europeiska tillverkare.

Tillverkning av reklamställ kräver ett speciellt materialval och teknologi för att de ska kunna hålla under en lång tid och inte förlora i kvalitet – det spelar en viktig roll i syftet att informera om er produkt.

Innan vi börjar produktionen, förbereder vi alltid ett provexemplar som blir skickat till kunden för godkännande. Vi har modern utrustning för tillverkning av en liten mängd reklamställ, som stödjer ett lägre tillverkningskostnad. Vi är ett lettiskt design- och tryckföretag som ligger i Riga, 500 km från Stockholm.

Behöver du reklamställ och vill du spara pengar?

Behöver du snabb tillverkning av reklamställ?

SprintLab kan hjälpa dig! Hastighet och kvalitet är våra trumfkort!

Skriv till oss omgående:sprintlab@sprintlab.eu

REKLAMSTÄLL

Reklamställ är ett av dagens mest populära verktyg som effektivt drar till sig uppmärksamhet och gör kunder intresserade av impulsköp. Det är också ett populärt sätt att för kunderna introducera nya produkter, försäljningskampanjer eller reklamkampanjer.

image003-1024x1024

 

Vi erbjuder följande reklamställ:

 • Rollup ställ
 • X-typ banner ställ
 • Popup ställ
 • Gatuställ
 • Kartong golvställ
 • Kartong bordsställ och displayer
 • Broschyrhållare
 • Plexiglasställ
 • Displayer av akryl
 • Utställningsmontrar

Det är möjligt att göra reklamställ  så att de är kompakta, lätta att transportera och ta isär, samt att de inte tar mycket plats och  samtidigt inte förlorar i kvalitet och hållbarhet.

Reklamställ:

 1. Mobila rollup ställ är klara att användas inom en minut, flyttbara ställ är en ekonomisk lösning för er presentation.
 2. X-typ banner ställ – praktisk och kompakt lösning som inte påverkar utmärkt bildkvalitet.
 3. Med popup ställ äger ni all uppmärksamhet – detta moderna ställ är en väg till framgång.
 4. Gatuställ är de som når den största publiken. Vi erbjuder er att ta er till fronten utan att bli en bakgrund till vardagens jäkt.
 5. Kartong golvställ är perfekta för nya produktlanseringar på marknaden i syfte att dra till sig kunders uppmärksamhet och intresse.
 6. Kartong bordsställ och displayer är miljövänliga och återvinningsbara. Statistiken visar överraskande fakta, att produktförsäljningen kan öka med 40 % om det ligger på reklamställ.
 7. Enligt er beställning skapar vi plexiglasställ av olika tjocklek, form och design, vi stansar materialet med hjälp av fräs och lasrar.
 8. Displayer av plexiglas som håller mycket längre än kartong displayer
 9. För utställningsmontrar tillhandahåller vi modern design och funktionalitet, även till montrar i icke-traditionella former och storlekar.

Välj hög kvalitet till låga priser! Lettland har en högt utvecklad grafisk industri och europeisk servicenivå. Vi befinner oss 500 km från Stockholm. Ring och skriv: T. 812 410 056 sprintlab@sprintlab.eu

 

 

DISPLAYSTÄLL I KARTONG

Displayställ i kartong är en slagkraftig metod för att införa nya produkter på marknaden; de kommer att passa perfekt i reklamkampanjer och provsmakningsevenemang, och de kommer att väcka uppmärksamhet genom att placera produkten i förgrunden.

image001

 

Produkter som placeras på ett displayställ sticker ut i jämförelse med de varor som ligger på butikshyllorna eftersom de är annorlunda och står på en särskilt angiven plats, drar de också kundintresset till sig och dessutom förstärker de varumärkets igenkännande.

Fördelar med displayställ i kartong:

 • Kartong är ett material som är miljövänligt, ekologiskt och säkert, den kan återvinnas (upp till 7 gånger)
 • Materialet är särskilt behandlat och ogenomträngligt för fukt, eftersom materialets övre skikt är laminerat
 • Kartong är ett tacksamt material – det kan formas i olika former och färger, och det finns många designmöjligheter
 • De mest hållbara displayställen kan hålla upp till 120 kg vikt utan att deformeras. För tillverkningen av displayställ väljer vi de lämpligaste materialen och teknologin beroende på vilken produkt som ska exponeras och mängden därav
 • Displayställ håller i cirka en månads aktivt användande, om man inte överstiger den föreskrivna maxvikten
 • Snabb tillverkning, enkel montering (varje displayställ kommer också med monteringsanvisningar) och kompakt transport, displayställ transporteras i omonterat skick.

Det lettiska design- och tryckföretaget SprintLab erbjuder displayställ i kartong, kampanjställ och wellpapp displayer; vi kan också tillverka specialanpassade ställ enligt era egna behov.

Displayställ i kartong tillverkas av:

 • Täckt kartong
 • Wellpapp
 • Fylld kartong
 • PSH, PVC kartong

Tillverkningsprocessen består av designkonstruktion, tryckning, efterbehandling och stansning.

För att tillverka ett ställ, använder vi följande teknologi:

 • Screentryck betyder att tryck görs direkt på materialet (CMYK, Pantone och specialfärger)
 • Digitaltryck på en självhäftande film som sedan appliceras på kartongytan. Det är också möjligt att göra digitaltryck direkt på kartongytan.
 • Offsettryck är en process, där den tryckta självhäftande filmen appliceras på en yta av materialet

Efterbehandlingen består av ställets laminering och lackering med screentryck-teknik. Man kan använda ett standard eller ett UV-lack.

Stansningen utförs med mejselform samt med lasergravyrmaskin

Utnyttja möjligheten till professionella lösningar för era displayställ i kartong, kontakta oss på: sprintlab@sprintlab.eu Riga, Lettland.

Kontakta oss

Vi kommer att svara på ditt meddelande inom 4 timmar (under arbetstid).