sprintlabadm

Tryck & design – utskriftsbyrå

Under den grafiska industrins utveckling kunde man iaktta en helt naturlig tendens, där varje typografi specialiserade sig på en viss typ av arbete. Följaktligen fanns det, i samband med en stor mängd och olika variationer av tryckeriarbeten, ett behov av information om tillverkningsmöjligheter i olika tryckerier. Man kan jämföra denna situation i den typografiska industrin med försäkringsbranschen där vi har begreppet ”försäkringsmäklare” – ett företag som har fullständig information om försäkringsmarknaden.  I tryckeribranschen kallas ett sådant företag för utskriftsbyrå.

image007

Jämfört med ett tryckeri, ger utskriftsbyrån ett större spektrum av tjänster och som en tilläggstjänst erbjuder den också designutveckling och tillverkning och produktionskontroll av en prov-prototyp.

För tillfället, finns det i Lettland många olika företag vars huvudsakliga verksamhet är tryckeritjänster. Mestadels ägnar sig tryckeritjänstemäklare åt export och därmed lämnar de vår egen hemmamarknad till lokala och små företag. Det är anmärkningsvärt att detta är en av de sällsynta helt privata sektorerna i landet som fungerar utan statlig inblandning.

Lettlands finns också nämnt i tryckeribranschens historia. Redan under 1800-talet fanns här flera stora tryckerier. Den snabba utvecklingen av tryckeribranschen började efter 1990, när europeiska investeringar började strömma till Lettland, och i huvudsak arbetar man här med samma utrustning som i västeuropeiska länder. Dessutom började utskriftsbyråer ta form här från 1990.

Man kan sammanfatta förhållandet i Lettlands tryckeribransch på följande sätt:

  • Kvalificerad personal som arbetar med japansk och tysk produkttryckutrustning av hög kvalitet.
  • relativt låga manuella arbetskraftskostnader i jämförelse med andra europeiska länder;
  • Avancerad teknik, Heidelberg, Ryobi och råmaterial som är lämpliga för europeisk standard.
  • växande export till Skandinaviska och Västeuropeiska länder
  • Produktionsövervakning som följer europeisk standard

image009

Utskriftsbyrån erbjuder en komplett tillverkningsprocess från layouten till utskriften. Det är en fantastisk möjlighet att arbeta med specialister som kommer att genomföra beställningsutredningar, produktion, och kommer att ta ansvar för hela processen från A till Ö.

En viktig bonus med utskriftsbyrå är, att genom att sköta mellanhandsfunktionen, lägger den också stor vikt på service, och därför arbetar där specialister med goda språkkunskaper och en hög motivation att förstå kunden.

Spara tid och välj en komplett utskriftsjänst, kontakta oss: sprintlab@sprintlab.eu

Kontakta oss

Vi kommer att svara på ditt meddelande inom 4 timmar (under arbetstid).